การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

วิธีการยืมต่อหนังสือ

  • การ Renew คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อ ทั้งๆ ที่ถึงกำหนดส่งคืนห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ WebOpac

1. สมาชิกห้องสมุด

2. การเข้าสู่ระบบสมาชิก

คลิ๊กลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก
เข้าสู่ระบบโดยใช้ email มหาวิทยาลัย
คลิ๊ก Library Services
คลิ๊ก Renew เพื่อทำรายการยืมหนังสือต่อ