ติดต่อเรา

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1
ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร

02-444-6000 ต่อ 1051-1054

Email

library@mbu.ac.th

แผนที่