สมาชิก

สมาชิกหอสมุดกลาง

  • นักศึกษามหาวิทยาลัย
  • บุคลากรมหาวิทยาลัย
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย

การสมัครสมาชิก

  • สมัครสมาชิกได้ที่หอสมุดกลาง (B6) ชั้น 3

สิทธิของสมาชิก

ประเภทสมาชิกจำนวนเล่มจำนวนวันต่ออายุค่าปรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี71522 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท102122 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก102122 บาท/วัน
อาจารย์1012022 บาท/วัน
บุคลากร101522 บาท/วัน