สมาชิก

สมาชิก eLibrary

สมัครฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย

MBU-eLibrary

  • เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเท่านั้น
  • ยืมหนังสือได้สูงสุด 3 เล่ม
  • มีทั้งหนังสือวิชาการ นวนิยาย นิตยสาร
  • ยืมง่าย คืนง่าย คืนอัตโนมัติ ไม่มีค่าปรับ
  • มีระบบจองคิว (เมื่อถึงคิวจะมีระบบแจ้งเตือน)
  • ใช้งานง่ายทั้งบน Smartphone และคอมพิวเตอร์

การสมัครสมาชิก

  • ลงทะเบียนสมาชิกบัญชีผู้ใช้ด้วย email มหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • ดาวน์โหลดการใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android
  • ใช้งานผ่านเว็บไซต์ Click
  • คู่มือการใช้งาน Click

MBU eLibrary

ห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบ e-Book ✨📘📙

ขณะนี้ทางฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบ
MBU e-Library สามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ PC Smartphone และ tablet