ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1

ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1051-1054


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น