ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีหนังสือค้างส่งสามารถต่ออายุการยิมหนังสือได้ที่ http://opac.mbu.ac.th/MyResearch/Home ขออภัยในความไม่สะดวก