ขณะนี้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยของเราได้เพิ่มช่องทางแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดเพียงคุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MBU Library ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน ท่านก็สามารถใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น ค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ภายในห้องสมุด ระบบสมาชิก การต่ออายุหนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือของตัวท่านเองได้อย่างง่ายดาย ดาวน์โหลดเลย