พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ Pray for Nepal  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

      ในส่วนของการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ วันนั้นประกอบไปด้วยการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ธารน้ำใจไหลสู่พุทธภูมิ" โดย พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(วันที่ ๗ พ.ค ๒๕๕๘), พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘) ,พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(วันที่ ๙ พ.ค ๒๕๕๘) ทั้งยังมีการสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อความสันติสุขในดินแดนพุทธภูมิและมีการเปิดรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาในชื่อบัญชี"มมรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล" เลขที่บัญชี 983-3-04606-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา 2 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐

 

 

พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีม.มหามกุฏราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร

 

 

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธี

 

 

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. ในนามเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้มอบปัจจัยสบทบโครงการครั้งนี้ 1 แสนบาท และสนุบสนุนค่าดำเนินการอีก 5 หมื่นบาท รวม 1.5 แสนบาท 

นพ.รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสรณ์ ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 2 หมื่นบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ธารน้ำใจไหลสู่พุทธภูมิ" โดย พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา 

 

 

ภาพกิจกรรมวันสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ชายหญิงร่วมกันจุดเทียนสันติภาพ ส่งความหวังและกำลังใจไปสู่แผ่นดินเนปาล